WANGOD NIERUCHOMOŚCI

uL. ks. Piotrowskiego 20,
62-005 Owińska

tel. 61/8 120-252,
fax. 61/8 120-252.

      Strona g?ówna

      Nasza oferta

      Zg?o? ofert?

      Szukam nieruchomo?ci

      Oferty specjalne

      Oferty indywidualne

      Poszukujemy

      Kalkulator

      Partnerzy

      Kontakt

Start
Biuro  WANGOD  Nieruchomo?ci  funkcjonuje na rynku  nieruchomo?ci od 1993 roku,
licencja zawodowa Godfryd Kury?o nr 2832,  licencja  zawodowa Wanda  Kury?o nr 7584.
tel. kontaktowe 601-770-370, 693-554-000.
Przedmiotem dzia?alno?ci jest  ?wiadczenie kompleksowych us?ug po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami w zakresie : sprzeda?y, zakupu, najmu, wynajmu, zamiany - domów, mieszka?, lokali, obiektów komercyjnych, wszelkiego typu dzia?ek, gruntów rolnych, gospodarstw rolnych, agroturystycznych, itp.
Ze swej strony zapewniamy profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? transakcji, dzia?aj?c  z nale?yt? staranno?ci?  zgodnie z przepisami prawa  realizujemy  oczekiwania naszych  klientów.
Po?rednicy s?  ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wynikaj?ce w  zwi?zku  z  wykonywaniem  czynno?ci  po?rednictwa.
Oferujemy pomoc w zakresie pozyskiwania ?róde? finansowania w bankach, gwarantujemy tak?e doradztwo w obrocie nieruchomo?ciami. Wspó?pracujemy z renomowanymi kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami maj?tkowymi a tak?e z biurami po?rednictwa na terenie miasta Poznania , województwa  i kraju.
Biuro nasze jest cz?onkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo?ci oraz Pozna?skiego Stowarzyszenia Po?redników i Organizatorów Rynku Nieruchomo?ci PSP.
Posiadamy certyfikat Europejskiej Akademii  Nieruchomo?ci.

Oferty specjalne:

miasto: Kalisz
rodzaj: Sprzedaż
kategoria: Działki
cena: 7,4 mln

miasto: Pozna?
rodzaj: Sprzedaż
kategoria: Obiekty komercyjne
cena: 3,8 mlnWANGOD NIERUCHOMO?CI, ul. ks. Piotrowskiego 20, 62-005 Owi?ska
tel. / fax 61 8120-252, 601-770-370, 693-554-000
projekt i wykonanie: kemodesign.pl